The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300004789
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300004789

 

Record Type: hierarchy name
Single Built Works (hierarchy name) (Built Environment (hierarchy name))

 

Note: The Single Built Works hierarchy contains terms for freestanding buildings and other structures commonly considered individual built works or architectural types (e.g., "museums," "basilicas," "palaces"). Terms for single built works cover a range from complex buildings to minimal accessory structures (e.g., "apartment houses," "cow sheds," "arbors"). Also included are constructions providing no enclosure or shelter (e.g., "signal towers"). Some structures may be relatively small and exist as accessories to other built works (e.g., "fountains," "tombs"). Relation to other hierarchies: Some terms located in the Single Built Works hierarchy (e.g., "schools (buildings)," "libraries (buildings)") have a counterpart institution to which they are linked via associative relationships (e.g., "schools (institutions)"). Terms for the structural systems and individual building parts (e.g., "balloon frames," "garage doors") are found in the Components hierarchy. Rooms, spaces, and other large building subdivisions (e.g., "kitchens," "ells") are also found in the Components hierarchy.
 
Terms:
Single Built Works (hierarchy name) (preferred,C,U,English-P,D,U)
Bouwwerken (hiërarchie) (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Bâtiments simples (Hierarchy Name) (C,U,French-P,D,U)
Einzelbauwerke (Hierarchiename) (C,U,German-P,D,PN)
construcciones individuales (C,U,Spanish-P,D,U,PN)

Facet/Hierarchy Code:  V.RK

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Built Environment (hierarchy name)
.... Built Environment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Single Built Works (hierarchy name)
........ Single Built Works (hierarchy name) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De hiërarchie Bouwwerken bevat descriptoren voor vrijstaande gebouwen en andere structuren die meestal worden beschouwd als afzonderlijke bouwwerken of architectuurtypen (bijvoorbeeld 'musea', 'basilica's', 'paleizen'). Descriptoren voor bouwwerken omvatten een groep elementen uiteenlopend van complexe gebouwen tot basale hulpstructuren. Waar mogelijk worden gebouwen onderscheiden van andere structuren. Gebouwen worden gedefinieerd als ommuurde of overdekte constructies die fungeren als bewoning of schuilplaats of daarvoor bestemd zijn (bijvoorbeeld 'flatgebouwen' of 'restaurants') en die meestal omvangrijker zijn dan andere structuren die alleen een beperkte vorm van onderdak of beschutting bieden (bijvoorbeeld 'tenten' of 'schutstallen'). Onder 'Overige structuren' worden die constructies verstaan die deels of virtueel zijn omsloten of overdekt (bijvoorbeeld 'cromlechs' of 'priëlen') of vrijstaande constructies die geen beschutting of onderdak bieden (bijvoorbeeld 'aardhopen' of 'seintorens'). Sommige structuren kunnen betrekkelijk klein zijn en als toegevoegde structuur bij andere bouwwerken fungeren (bijvoorbeeld 'fonteinen' of 'graftomben'). Relatie met andere hiërarchieën: sommige descriptoren in de hiërarchie Bouwwerken (bijvoorbeeld 'scholen' of 'bibliotheken (gebouwen)') kunnen verwijzen naar de bouwwerken, de organisaties of de instellingen. Descriptoren voor de structurele geraamten en afzonderlijke bouwelementen (bijvoorbeeld 'balloon frames' of 'garagedeuren') die samen één bouwwerk vormen, zijn ondergebracht in de hiërarchie Componenten. Kamers, ruimten en andere grote samenstellende delen van gebouwen (bijvoorbeeld 'keukens' of 'ells') zijn eveneens in de hiërarchie Componenten te vinden. 

Sources and Contributors:
Bâtiments simples (Hierarchy Name)............  [CHIN / RCIP Preferred, VP]
...........................................................  CHIN database (1988-)
Bouwwerken (hiërarchie)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
construcciones individuales............  [CDBP-SNPC Preferred]
...............................................  TAA database (2000-)
Einzelbauwerke (Hierarchiename)............  [IfM-SMB-PK Preferred]
.....................................................  IfM Berlin
Single Built Works (hierarchy name)............  [VP Preferred]
...........................................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, CHIN / RCIP, IfM-SMB-PK, RKD, AAT-Ned, VP]
............  CHIN database (1988-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust