The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300438584
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300438584

 

Record Type: concept
building history research (research (function), analytical functions, ... Functions (hierarchy name))

 

Note: The study on the history of origin and evolvement of buildings, using varied research methods such as photography, study of literature and archives, iconographical, cartographical and in situ-research and the study of oral histories.
 
Terms:
building history research (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
bouwhistorisch onderzoek (C,U,Dutch-P,D,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  K.KG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Functions (hierarchy name)
.... Functions (hierarchy name) (G)
Hierarchy of functions (activities)
........ functions (activities) (G)
Hierarchy of <functions by general context>
............ <functions by general context> (G)
Hierarchy of analytical functions
................ analytical functions (G)
Hierarchy of research (function)
.................... research (function) (G)
Hierarchy of building history research
........................ building history research (G,U)

Additional Notes:
Dutch ..... Onderzoek naar de ontstaans- en ontwikkelgeschiedenis van gebouwen, gebruik makende van verschillende onderzoeksmethodes zoals fotografie, literatuur-, archief-, iconografisch-, cartografisch- en in situ-onderzoek en onderzoek van mondelinge getuigenissen. 

Sources and Contributors:
bouwhistorisch onderzoek............  [ANET, VP]
.........................................  Kistemaker, J.G.M. Het Nobelhuis : een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek, s-Gravenhage: Gemeente 's-Gravenhage, Afdeling Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Monumentenzorg, 1984
.........................................  Van Dale
.........................................  Vanderhoeven. Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren (1997-2013)(2016)
building history research............  [ANET Preferred, VP Preferred]
............................................  Anet, working group AAT
............................................  Historical Society of Washington, D.C. http://www.dchistory.org/uploads/research/HSW_Guide_BuildingHistoryResources.pdf
............................................  Jonge and van Balen, Preparatory Architectural Investigation in the Restoration of Historical Buildings (2002)
 
Subject: .....  [ANET, VP]
 
Note:
English .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [ANET]
.......... Anet, working group AAT
.......... Becuwe, Gebouwde Histories (2017) 30

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust