The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391332
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391332

 

Record Type: concept
realkalization (<restorative processes and techniques>, <processes and techniques by specific type>, Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: Repair treatment used to combat carbonation-induced corrosion of steel in concrete and restore alkalinity. Realkalization, also known as electrochemical realkalization treatment (ERT), applies an electric field between the reinforcement in the concrete and an externally mounted anode mesh. An alkaline electrolyte is transported into the concrete, increasing the alkalinity of the cover zone, returning the steel reinforcement to a passive condition in the process.
 
Terms:
realkalization (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
realkalisation (C,U,English,UF,U,U)
realkalized (C,U,English,UF,U,A)
electrochemical realkalization treatment (C,U,English,UF,U,U)
electrochemical realkalisation treatment (C,U,English,UF,U,U)
ERT (realkalization) (C,U,English,UF,U,U)
electrochemical realkalization (C,U,English,UF,U,U)
ER (realkalization) (C,U,English,UF,U,U)
realkalisatie (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <restorative processes and techniques>
............ <restorative processes and techniques> (G)
Hierarchy of realkalization
................ realkalization (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Reparatiebehandeling om door carbonatatie veroorzaakte corrosie van staal in beton te bestrijden en de alkaliciteit te herstellen. Bij realkalisatie wordt er een elektrisch veld toegepast tussen de wapening in het beton en een extern aangebracht anodenet. Een alkalische elektrolyt wordt in het beton getransporteerd, zodat de alkaliciteit van de overdekkingszone wordt verhoogd en de staalwapening weer in een passieve toestand komt. 

Sources and Contributors:
electrochemical realkalisation treatment............  [GCI, VP]
.................................................................  Qu et al., A Study on the Bond Strength between Rebar and Concrete after Electrochemical Realkalisation Treatment for Carbonated Concrete, Advanced Materials Research (2010) title
electrochemical realkalization............  [GCI, VP]
.....................................................  Bertolini et al., Electrochemical Realkalization as a Conservation Technique for Reinforced Concrete, International Journal of Architectural Heritage (2012) title
electrochemical realkalization treatment............  [GCI, VP]
.................................................................  AATA database (2002-) accessed 15 May 2014
ER (realkalization)............  [GCI, VP]
...................................  Bertolini et al., Electrochemical Realkalization as a Conservation Technique for Reinforced Concrete, International Journal of Architectural Heritage (2012) 214
ERT (realkalization)............  [VP]
...................................  Qu et al., A Study on the Bond Strength between Rebar and Concrete after Electrochemical Realkalisation Treatment for Carbonated Concrete, Advanced Materials Research (2010) 1185
realkalisatie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  UvA Talen
realkalisation............  [GCI, VP]
.............................  AATA database (2002-) accessed 15 May 2014
realkalization............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) accessed 15 May 2014
.............................  FHWA online (2014-) accessed 15 May 2014
.............................  National Park Service [online] (1998-) accessed 15 May 2014
realkalized............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 15 May 2014
.......... Bertolini et al., Electrochemical Realkalization as a Conservation Technique for Reinforced Concrete, International Journal of Architectural Heritage (2012) 1185
.......... FHWA online (2014-) accessed 15 May 2014
.......... National Park Service [online] (1998-) accessed 15 May 2014
.......... Qu et al., A Study on the Bond Strength between Rebar and Concrete after Electrochemical Realkalisation Treatment for Carbonated Concrete, Advanced Materials Research (2010) 214
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust