The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300410327
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300410327

 

Record Type: concept
banks (institutions) (financial institutions (institutions), <institutions by activity>, ... Organizations (hierarchy name))

 

Note: Financial institutions for the custody of money received from, or on behalf of, customers, with the essential duty of payment of the orders given on it by the customers. Banks' profits arise mainly from the investment of the money left unused by the customers. Banks typically pay interest on deposits, and offer other financial services including loans, and currency exchange.
 
Terms:
banks (institutions) (preferred,C,U,English,D,U,U)
bank (institution) (C,U,English,AD,U,U)
bank (instelling) (Dutch,AD,U,U)
banken (instellingen) (C,U,Dutch,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HN

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Organizations (hierarchy name)
.... Organizations (hierarchy name) (G)
Hierarchy of organizations (groups)
........ organizations (groups) (G)
Hierarchy of institutions (organizations)
............ institutions (organizations) (G)
Hierarchy of <institutions by activity>
................ <institutions by activity> (G)
Hierarchy of financial institutions (institutions)
.................... financial institutions (institutions) (G)
Hierarchy of banks (institutions)
........................ banks (institutions) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Financiële instellingen voor het beheren van geld dat ontvangen is van of namens klanten, met als essentiële taak om door klanten gestelde betalingsopdrachten uit te voeren. Banken behalen hun winst voornamelijk de belegging van gelden die niet door de klanten worden gebruikt. Banken betalen vaak rente op inleg en verlenen andere financiële diensten, zoals leningen en verkoop van vreemde valuta's.  

Related concepts:
located in ....  banks (buildings)
..................  (financial institutions (buildings), commercial buildings, ... Built Environment (hierarchy name)) [300005214]

Sources and Contributors:
bank (institution)............  [RKD, AAT-Ned, VP]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
banken (instellingen)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
......................................  AAT-Ned (1994-)
banks (institutions)............  [VP Preferred]
...................................  American Heritage Dictionary [online] (2011) accessed 25 October 2016
...................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 25 October 2016
...................................  Random House Unabridged Dictionary (1993)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  UvA Talen
............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 25 October 2016
.......... Random House Unabridged Dictionary (1993)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust