The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264509
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264509

 

Record Type: concept
stereoscopic photography (picture-taking techniques, photographic techniques, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: Refers to techniques used to produce the appearance of three-dimensionality in photographs by using two images made at slightly different positions, mounting them side by side, and viewing the pair through a stereoscope or other device. This type of photography was extremely popular in the Victorian period. The process was described in 1832, but the techniques were perfected only after 1856, when a twin-lens camera was designed to take two pictures of the same scene simultaneously. The viewpoints of the photographs were 2 1/2 inches apart, which is approximately the normal distance between human eyes.
 
Terms:
stereoscopic photography (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
stereography (picture-taking technique) (C,U,English,AD,U,U)
photography, stereoscopic (C,U,LC,English,UF,U,U)
stereophotography (C,U,English,UF,U,U)
stereoscopische fotografie (C,U,Dutch-P,D,U,U)
stereoscopie (C,U,Dutch,AD,U,U)
fotografia stereoscopica (C,U,Italian-P,D,U,SN)
fotografia in 3D (C,U,Italian,UF,U,SN)
fotografia in rilievo (C,U,Italian,UF,U,SN)
fotografia tridimensionale (C,U,Italian,UF,U,SN)
stereofotografia (C,U,Italian,UF,U,SN)
fotografía estereoscópica (C,U,Spanish-P,D,U,U)
vista estereoscópica (C,U,Spanish,AD,U,U)
fotografia a rilievo (H,U,Italian,UF,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <image-making processes and techniques>
............ <image-making processes and techniques> (G)
Hierarchy of <photography and photographic processes and techniques>
................ <photography and photographic processes and techniques> (G)
Hierarchy of photographic techniques
.................... photographic techniques (G)
Hierarchy of picture-taking techniques
........................ picture-taking techniques (G)
Hierarchy of stereoscopic photography
............................ stereoscopic photography (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar technieken gericht op het suggereren van driedimensionaliteit in foto's door het gebruik van twee beelden die vanuit enigszins verschillende standpunten zijn gemaakt, waarna ze naast elkaar worden gemonteerd en door een stereoscoop of een ander hulpmiddel bekeken moeten worden. Deze vorm van fotografie was uitermate populair tijdens de Victoriaanse periode. Het proces werd al in 1832 beschreven, maar de technieken werden pas na 1856 geperfectioneerd toen een camera met dubbele lens werd ontwikkeld om tegelijkertijd twee foto's te maken van hetzelfde tafereel. De perspectieven van de foto's waren 6,5 centimeter van elkaar verwijderd, ongeveer de normale afstand tussen de ogen van een mens. 
Spanish ..... Úsese para técnicas que dan la impresión de tres dimensiones en fotografías utilizando dos imágenes captadas desde posiciones apenas diferentes, montándolas una al lado de otra y observándolas con un estereoscopio u otro dispositivo. 

Related concepts:
distinguished from ....  stereoscopy
..................................  (picture-taking techniques, photographic techniques, ... Processes and Techniques (hierarchy name)) [300380031]
produces ....  stereoscopic photographs
................  (<photographs by picture-taking technique>, <photographs by technique>, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name)) [300162872]
requires ....  stereoscopic cameras
................  (<cameras by mode of operation>, cameras (photographic equipment), ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300022659]

Sources and Contributors:
fotografia a rilievo............  [Biblio Arc USI]
...................................  Soggettario Firenze http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=53867&menuR=1&menuS=2
fotografía estereoscópica............  [CDBP-SNPC Preferred]
............................................  Enciclopedia Focal de Fotografía (1975) I:727
fotografia in 3D............  [Biblio Arc USI]
.............................  Soggettario Firenze http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=53869&menuR=1&menuS=2
fotografia in rilievo............  [Biblio Arc USI]
......................................  Soggettario Firenze http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=53870&menuR=1&menuS=2
fotografia stereoscopica............  [Biblio Arc USI Preferred]
.........................................  Soggettario Sbt https://www.sbt.ti.ch/soggettario/index.jsp?termine=53866
fotografia tridimensionale............  [Biblio Arc USI]
...............................................  Soggettario Firenze http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=53868&menuR=1&menuS=2
photography, stereoscopic............  [VP]
............................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
stereofotografia............  [Biblio Arc USI]
.............................  Soggettario Firenze http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=54380&menuR=1&menuS=2
stereography (picture-taking technique)............  [VP]
.................................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) Accessed 01/07/2002.
stereophotography............  [VP]
................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
................................  Janson, History of Art (1986) 616
................................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
................................  Random House Unabridged Dictionary (1993) 1867
................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
stereoscopic photography............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.........................................  AATA database (2002-) 129246 checked 26 January 2012
.........................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.........................................  Newhall, History of Photography (1982) IND
.........................................  RILA, Subject Headings (1975-1990)
stereoscopie............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  Dictionary of Photography (1965)
stereoscopische fotografie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...............................................  AAT-Ned (1994-)
...............................................  Dictionary of Photography (1965)
vista estereoscópica............  [CDBP-SNPC]
...................................  Gutiérrez, Pintura, Escultura y Fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX (1997) 354
 
Subject: .....  [Biblio Arc USI, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 129246 checked 26 January 2012
............  Biblio Arc USI database
............  Dictionary of Photography (1965)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Dictionary of Photography (1965)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust