The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONJSONLDRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264550

 

Record Type: hierarchy name
Built Environment (hierarchy name)

 

Note: The Built Environment hierarchy includes terms for the built and natural environment, covering constructed works and natural landscapes, forming a continuum from the largest natural landscapes and settled areas to the smallest of individual built works. Relation to other hierarchies: The constituent parts of constructed works, such as doors and walls, that extend the continuum at even smaller scale, are found in the Components hierarchy. Concepts may have multiple parents; therefore, in those instances where a concept may logically appear at more than one level of the continuum (e.g., "chapels (rooms or structures)" which may be either single built works or components of a work), it is placed with a preferred parent in the hierarchy containing the smaller scale elements unless factors of common usage, design intent, or historical precedence dictate otherwise; it has a second, non-preferred parent in the other logical hierarchical view (e.g., for "chapels," with Single Built Works).
 
Terms:
Built Environment (hierarchy name) (preferred,C,U,English-P,D,U)
Bebouwde omgeving (C,U,Dutch-P,D,U,U)
ambiente construido (C,U,Spanish-P,D,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.R

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Built Environment (hierarchy name)
.... Built Environment (hierarchy name) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Het gedeelte 'Bebouwde omgeving' betreft elementen met bouwwerken die een continuüm vormen van het grootste gecultiveerde en natuurlijke landschapselement tot de kleinste afzonderlijke bouwwerken. De samenstellende delen van een bouwwerk, zoals deuren en muren, die het continuüm aan de onderkant voortzetten, bevinden zich in de hiërarchie bij 'Onderdelen'. Descriptoren worden niet herhaald; in gevallen waar dus verwacht mag worden dat een descriptor op meer dan één niveau van het continuüm voorkomt ('kapellen' bijvoorbeeld kunnen zowel een zelfstandig bouwwerk als componenten van een bouwwerk zijn), worden deze binnen de hiërarchie met de kleinschaligere elementen onderbracht, tenzij factoren als gebruikelijke toepassing, bedoeld gebruik of historisch precedent aanleiding geven tot een andere keuze. 

Sources and Contributors:
ambiente construido............  [CDBP-DIBAM Preferred]
...................................  TAA database (2000-)
Bebouwde omgeving............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
Built Environment (hierarchy name)............  [VP Preferred]
...........................................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [CDBP-DIBAM, RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust