The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300004789

 

Record Type: hierarchy name
Single Built Works (Hierarchy Name) (Built Environment (Hierarchy Name))

 

Note: The Single Built Works hierarchy contains descriptors for freestanding buildings and other structures commonly considered individual built works or architectural types (e.g.g., "museums", "basilicas", "palaces"). Descriptors for single built works cover a range from complex buildings to minimal accessory structures. Wherever possible, buildings are distinguished from other structures. Buildings are defined as walled or roofed constructions used or intended for occupancy or shelter (e.g.g., "apartment houses", "restaurants"), generally more substantial than other structures that provide only some shelter or enclosure (e.g.g., "tents", "cow sheds"). "Other structures" are considered to be constructions having partial or virtual enclosure or shelter (e.g.g., "cromlechs", "arbors") or freestanding constructions providing no enclosure or shelter (e.g.g., "mounds", "signal towers"). Some structures may be relatively small and exist as accessories to other built works (e.g.g., "fountains", "tombs"). Relation to Other Hierarchies: Some descriptors located in the Single Built Works hierarchy (e.g.g., "schools", "libraries (buildings)") can be used to mean the built works, the organizations, or the institutions. Descriptors for the structural systems and individual building parts (e.g.g., "balloon frames", "garage doors") that make up single built works are found in the Components hierarchy. Rooms, spaces, and other large building subdivisions (e.g.g., "kitchens", "ells") are also found in the Components hierarchy.
 
Terms:
Single Built Works (Hierarchy Name) (preferred,C,U,English-P,D,U)
Bouwwerken (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Bâtiments simples (Hierarchy Name) (C,U,French-P,D,U)
construcciones individuales (C,U,Spanish-P,D,U,PN)

Facet/Hierarchy Code:  V.RK

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Built Environment (Hierarchy Name)
.... Built Environment (Hierarchy Name) (G)
Hierarchy of Single Built Works (Hierarchy Name)
........ Single Built Works (Hierarchy Name) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De hiërarchie Bouwwerken bevat descriptoren voor vrijstaande gebouwen en andere structuren die meestal worden beschouwd als afzonderlijke bouwwerken of architectuurtypen (bijvoorbeeld 'musea', 'basilica's', 'paleizen'). Descriptoren voor bouwwerken omvatten een groep elementen uiteenlopend van complexe gebouwen tot basale hulpstructuren. Waar mogelijk worden gebouwen onderscheiden van andere structuren. Gebouwen worden gedefinieerd als ommuurde of overdekte constructies die fungeren als bewoning of schuilplaats of daarvoor bestemd zijn (bijvoorbeeld 'flatgebouwen' of 'restaurants') en die meestal omvangrijker zijn dan andere structuren die alleen een beperkte vorm van onderdak of beschutting bieden (bijvoorbeeld 'tenten' of 'schutstallen'). Onder 'Overige structuren' worden die constructies verstaan die deels of virtueel zijn omsloten of overdekt (bijvoorbeeld 'cromlechs' of 'priëlen') of vrijstaande constructies die geen beschutting of onderdak bieden (bijvoorbeeld 'aardhopen' of 'seintorens'). Sommige structuren kunnen betrekkelijk klein zijn en als toegevoegde structuur bij andere bouwwerken fungeren (bijvoorbeeld 'fonteinen' of 'graftomben'). Relatie met andere hiërarchieën: sommige descriptoren in de hiërarchie Bouwwerken (bijvoorbeeld 'scholen' of 'bibliotheken (gebouwen)') kunnen verwijzen naar de bouwwerken, de organisaties of de instellingen. Descriptoren voor de structurele geraamten en afzonderlijke bouwelementen (bijvoorbeeld 'balloon frames' of 'garagedeuren') die samen één bouwwerk vormen, zijn ondergebracht in de hiërarchie Componenten. Kamers, ruimten en andere grote samenstellende delen van gebouwen (bijvoorbeeld 'keukens' of 'ells') zijn eveneens in de hiërarchie Componenten te vinden. 

Sources and Contributors:
Bâtiments simples (Hierarchy Name)............  [CHIN Preferred, VP]
...........................................................  CHIN database (1988-)
Bouwwerken............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
.......................  AAT-Ned (1994-)
construcciones individuales............  [CDBP-DIBAM Preferred]
...............................................  TAA database (2000-)
Single Built Works (Hierarchy Name)............  [VP Preferred]
...........................................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [CDBP-DIBAM, CHIN, RKD, AAT-Ned, VP]
............  CHIN database (1988-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust