The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391240
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391240

 

Record Type: concept
terahertz time-domain spectroscopy (spectroscopy, analysis and testing techniques, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: A spectroscopic technique in which short pulses of terahertz radiation probe intermolecular interactions, allowing characterization of solid materials. The detection scheme is sensitive to the material's effect on both the amplitude and the phase of the terahertz radiation. In conservation science used as a nondestructive subsurface analysis of paintings which can reveal buried layer information such as underdrawings or highlight interfaces between layers in a stratigraphic buildup.
 
Terms:
terahertz time-domain spectroscopy (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
spectroscopy, terahertz time-domain (C,U,English,UF,U,U)
THz-TDS (C,U,English,UF,U,U)
terahertz spectroscopy (C,U,English,UF,U,U)
terahertzspectroscopie (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of analysis and testing techniques
............ analysis and testing techniques (G)
Hierarchy of spectroscopy
................ spectroscopy (G)
Hierarchy of terahertz time-domain spectroscopy
.................... terahertz time-domain spectroscopy (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Een spectroscopische techniek waarbij intermoleculaire interacties met behulp van korte pulsen terahertzstraling worden onderzocht, zodat vaste stoffen kunnen worden gekarakteriseerd. Het detectieschema is gevoelig voor het effect van het materiaal op de amplitude en de fase van de terahertzstraling. Wordt bij conservering gebruikt als niet-destructieve analyse van wat zich onder het oppervlak van schilderijen bevindt. Zo kan informatie over verborgen lagen worden gevonden, zoals ondertekeningen, of kunnen scheidingsvlakken tussen lagen in een stratigrafisch schema zichtbaar worden gemaakt. 

Sources and Contributors:
spectroscopy, terahertz time-domain............  [GCI, VP]
...........................................................  Getty Vocabulary Program rules
terahertzspectroscopie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  UvA Talen
terahertz spectroscopy............  [GCI, VP]
.........................................  AATA database (2002-) accessed 15 April 2014
terahertz time-domain spectroscopy............  [GCI Preferred, VP Preferred]
...........................................................  AATA database (2002-) accessed 15 April 2014
...........................................................  Janssens et al., Photon-Based Techniques for Nondestructive Subsurface Analysis, Accounts of Chemical Research (2010) 814
...........................................................  Wang et al., Application of Terahertz Time-Domain Spectroscopy, Journal of Biophotonics (2010) title
THz-TDS............  [GCI, VP]
.................  Janssens et al., Photon-Based Techniques for Nondestructive Subsurface Analysis, Accounts of Chemical Research (2010) 814
.................  Wang et al., Application of Terahertz Time-Domain Spectroscopy, Journal of Biophotonics (2010) 641
 
Subject: .....  [GCI, VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 15 April 2014
.......... Janssens et al., Photon-Based Techniques for Nondestructive Subsurface Analysis, Accounts of Chemical Research (2010) 814
.......... Wang et al., Application of Terahertz Time-Domain Spectroscopy, Journal of Biophotonics (2010) 641
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust