The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300390952
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300390952

 

Record Type: concept
offervazen (liturgical vessels, liturgical containers, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Distinctive vessels in certain Protestant churches that are used to contain monetary offerings by the congregation; usually having a slotted lid. Vases of this type were formerly used to contain notes for those receiving communion.
 
Terms:
offervazen (preferred,C,U,English-P,D,L,PN)
offervazen (Dutch-P,D,U,U)
offervaas (C,U,English,AD,L,SN)
offervaas (Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.TQ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Containers (hierarchy name)
........ Containers (hierarchy name) (G)
Hierarchy of containers (receptacles)
............ containers (receptacles) (G)
Hierarchy of <containers by function or context>
................ <containers by function or context> (G)
Hierarchy of ceremonial containers
.................... ceremonial containers (G)
Hierarchy of liturgical containers
........................ liturgical containers (G)
Hierarchy of liturgical vessels
............................ liturgical vessels (G)
Hierarchy of offervazen
................................ offervazen (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Oorspronkelijk onderdeel van het avondmaalsstel en bedoeld om bij aanvang van het avondmaal de avondmaalsbriefjes te deponeren, die door de ouderlingen waren verstrekt aan diegenen die mochten deelnemen aan het avondmaal. Na de afschaffing van deze briefjes werd de vaas gebruikt voor offergeld van de avondmaalsgangers. De offervaas is soms voorzien van een deksel met gleuf, soms voorzien van een zakje dat in de opening hangt om het rinkelen van het geld tegen te gaan en het gecollecteerde geld eenvoudig uit te nemen. Voor de voorwerpen waarmee actief geld wordt ingezameld, wordt het voorvoegsel collecte- gebruikt, zoals bij collectezak etc. 

Related concepts:
distinguished from ....  offering vases
..................................  (vases, vessels (containers), ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300391317]

Sources and Contributors:
offervaas............  [RKD, AAT-Ned, VP]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  Am-MovE thesaurus
....................  Religieus Erfgoed (2008)
....................  Religieuserfgoed, objecten ABC
offervazen............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Am-MovE thesaurus
.......................  Religieus Erfgoed (2008)
.......................  Religieuserfgoed, objecten ABC
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... AAT-Ned (1994-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Am-MovE thesaurus
.......... Religieus Erfgoed (2008)
.......... Religieuserfgoed, objecten ABC
.......... Woordenlijst religieuze voorwerpen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust