The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300387542
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300387542

 

Record Type: concept
aluminum oxide (compounds (materials), <materials by chemical form>, ... Materials (hierarchy name))

 

Note: A white, hard, insoluble powder that naturally occurs in some feldspars, alumina trihydrate, corundum, gibbsite, bauxite, ruby, and sapphire. It is used for abrasives, refractories, electrical insulation, high temperature crucibles, dental restoration, filler for paints, glass, and ceramics. When added to glaze mixtures, aluminum oxide increases viscosity during firing, prevents devitrification during cooling and adds durability to the final surface.
 
Terms:
aluminum oxide (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Al2O3 (C,U,A,English,UF,U,U)
aluminiumoxide (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  M.MT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Materials Facet
Materials Facet
Hierarchy of Materials (hierarchy name)
.... Materials (hierarchy name) (G)
Hierarchy of materials (substances)
........ materials (substances) (G)
Hierarchy of <materials by form>
............ <materials by form> (G)
Hierarchy of <materials by chemical form>
................ <materials by chemical form> (G)
Hierarchy of compounds (materials)
.................... compounds (materials) (G)
Hierarchy of aluminum oxide
........................ aluminum oxide (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Een wit, hard, niet-oplosbaar poeder dat in de natuur voorkomt in sommige soorten veldspaat, aluminiumtrihydraat, korund, gibbsiet, bauxiet, robijn en saffier. Het wordt gebruikt in schuurmiddelen, vuurvaste materialen, elektrische isolering, smeltkroezen die voor hoge temperaturen geschikt zijn, dentale restauratie, en vulstoffen voor verf, glas en keramiek. Door aluminiumoxide aan een glazuurmengsel toe te voegen, kan de viscositeit tijdens het bakken verhoogd worden, ontglazing tijdens het afkoelen voorkomen worden, en de duurzaamheid van het uiteindelijke oppervlak verbeterd worden. 

Sources and Contributors:
Al2O3............  [VP]
..............  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
aluminiumoxide............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  UvA Talen
aluminum oxide............  [VP Preferred]
.............................  Andrews, Living Materials (1983)
.............................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.............................  MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust