The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300387010
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300387010

 

Record Type: concept
borehole heat exchangers (heat exchangers, <cooling, heating and humidifying components>, ... Components (hierarchy name))

 

Note: Borehole heat exchangers are used to extract heat stored in the ground by means of a vertical borehole with a “closed loop” collector installation with the help of a geothermal heat pump. A collector hose filled with a carrier fluid is installed in the borehole which is drilled into a geothermal aquifer. This circulating carrier fluid absorbs heat from the surrounding bedrock, which is then extracted by the heat pump for use in space-heating via piping connected to the heat exchanger.
 
Terms:
borehole heat exchangers (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
borehole heat exchanger (C,U,English,AD,U,PN)
heat exchanger, borehole (C,U,English,UF,U,U)
downhole heat exchangers (C,U,English,UF,U,U)
aardsondes (C,U,Dutch-P,D,U,U)
aardsonde (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.PJ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Components (hierarchy name)
.... Components (hierarchy name) (G)
Hierarchy of components (objects parts)
........ components (objects parts) (G)
Hierarchy of <components by specific context>
............ <components by specific context> (G)
Hierarchy of system components
................ system components (G)
Hierarchy of HVAC components
.................... HVAC components (G)
Hierarchy of <cooling, heating and humidifying components>
........................ <cooling, heating and humidifying components> (G)
Hierarchy of heat exchangers
............................ heat exchangers (G)
Hierarchy of borehole heat exchangers
................................ borehole heat exchangers (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Aardwarmtesondes worden gebruikt om in de opgeslagen warmte te winnen door middel van een verticaal boorgat met een 'gesloten' collectorinstallatie, met behulp van een aardwarmtepomp. Een verzamelslang gevuld met transportvloeistof wordt aangebracht in het boorgat, dat in een geothermische waterhoudende grondlaag is geboord. De circulerende transportvloeistof absorbeert warmte uit het omringende gesteente, die vervolgens wordt gewonnen door de warmtepomp. Met deze warmte kan een ruimte worden verwarmd door middel van een pijpleiding die op de warmtewisselaar is aangesloten. 

Sources and Contributors:
aardsonde............  [RKD, AAT-Ned]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  Inventarisatie-onderzoek geothermie (2011)
....................  UvA Talen
aardsondes............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Inventarisatie-onderzoek geothermie (2011)
.......................  UvA Talen
borehole heat exchanger............  [GCI, VP]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
borehole heat exchangers............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.........................................  AATA database (2002-) accessed 5 August 2013
.........................................  National Institute for Standards and Technology [online] (2010-) accessed 5 August 2013
.........................................  Norwegian Geological Survey [online] (2011-) accessed 5 August 2013
.........................................  US Department of Energy: Office of Scientific and Technical Information [online] (2013-) accessed 5 August 2013
downhole heat exchangers............  [GCI, VP]
.........................................  US Department of Energy: Office of Scientific and Technical Information [online] (2013-) accessed 5 August 2013
heat exchanger, borehole............  [GCI, VP]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 5 August 2013
.......... National Institute for Standards and Technology [online] (2010-) accessed 5 August 2013
.......... Norwegian Geological Survey [online] (2011-) accessed 5 August 2013
.......... US Department of Energy: Office of Scientific and Technical Information [online] (2013-) accessed 5 August 2013
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Inventarisatie-onderzoek geothermie (2011)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust