The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300375728
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300375728

 

Record Type: concept
Glasgow style (<modern British styles and movements>, <modern European regional styles and movements>, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Scottish variation of Art Nouveau that originated at the Glasgow School of Art and flourished from ca. 1890 to ca. 1920. Chief among its proponents are Charles Rennie Mackintosh, Herbert MacNair and the sisters, Frances and Margaret MacDonald. When Francis H. Newbery (1853–1946) became director of the Glasgow School in 1885, his teachings were influenced by the Arts and Crafts Movement that stressed an art that combined functionalism with beauty while encouraging individuality and experimentation among its students. The journal “The Hobby Horse” (begun in spring 1884), expressed a desire for the unification of old and new and a harmonious relationship between abstract lines and masses. The style was further developed through the increasing popularity of Celtic revivalism taking root in Glasgow at the time. The style begins to dissipate with the coming of World War I.
 
Terms:
Glasgow style (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
Glasgow style (Dutch-P,D,U,U)
Glasgow Style (C,U,English,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of European
............ European (G)
Hierarchy of <modern European styles and movements>
................ <modern European styles and movements> (G)
Hierarchy of <modern European regional styles and movements>
.................... <modern European regional styles and movements> (G)
Hierarchy of <modern British styles and movements>
........................ <modern British styles and movements> (G)
Hierarchy of Glasgow style
............................ Glasgow style (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of European
............ European (G)
Hierarchy of <modern European styles and movements>
................ <modern European styles and movements> (G)
Hierarchy of Art Nouveau
.................... Art Nouveau (G)
Hierarchy of Glasgow style
........................ Glasgow style (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Schotse variant van art nouveau die ontstond aan de Glasgow School of Art en zijn bloeitijd kende van ca. 1890 tot ca. 1920. Belangrijke aanhangers waren Charles Rennie Mackintosh, Herbert MacNair en de gezusters Frances en Margaret MacDonald. Toen Francis H. Newbery (1853-1946) in 1885 directeur werd van de Glasgow School, stond zijn leer onder de invloed van de Arts and Crafts-beweging. Deze propageerde kunst die doelmatigheid met schoonheid combineerde, waarbij eigenheid van en het experimenteren door de studenten werd gestimuleerd. Het tijdschrift 'The Hobby Horse' (dat voor het eerst verscheen in het voorjaar van 1884) had een voorliefde voor het samengaan van oud en nieuw, en een harmonieuze relatie tussen abstracte lijnen en massa's. De stijl werd verder ontwikkeld door de toenemende populariteit van het Keltische revivalisme, dat tegelijkertijd was ontstaan in Glasgow. Na het begin van de Eerste Wereldoorlog verdween de stijl langzaam maar zeker. 

Sources and Contributors:
Glasgow style............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  Christie's Scotland, Decorative arts including the Glasgow style (1996) title
..........................  Grove Art Online (2008-) "Glasgow style," accessed 14 November 2011
..........................  Tschudi-Madsen, Art Nouveau Style (2002) 269
Glasgow Style............  [VP]
..........................  Euler, The Glasgow Style (2008)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Archives et bibliothèques de Belgique, Volume 68
............  Euler, The Glasgow Style (2008)
............  Grove Art Online (2008-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-) "Glasgow style," accessed 14 November 2011
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust