The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300374836
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300374836

 

Record Type: concept
Castanea mollissima (species) (Castanea (genus), Fagaceae (family), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Species of chestnut native to China. Nuts of the tree have local importance as food and are exported in large quantities. When cultivated close to other species of chestnut, it readily cross-pollinates to form hybrids. This species has evolved over a long period in coexistence with the bark fungal disease chestnut blight, and it has evolved a very successful resistance to the blight; although it is not immune, it typically sustains no more than minor damage when infected. This is in stark contrast to the American chestnut, which had no resistance to the blight, and was nearly wiped out after its introduction from Asia to North America in the early 20th century.
 
Terms:
Castanea mollissima (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,U,N)
Castanea mollissima (species) (Spanish-P,D,U,N)
Castanea mollissima (species) (Latin-P,D,U,PN)
Castanea mollissima (soort) (Dutch-P,D,U,U)
Chinese chestnut (species) (C,U,LC,C,English,AD,U,N)
Castanea formosana (species) (C,U,Latin,UF,U,U)
Castanea bungeana (species) (C,U,Latin,UF,U,U)
castaño chino (species) (C,U,C,Spanish,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Plantae (kingdom)
................ Plantae (kingdom) (G)
Hierarchy of Angiospermae (division)
.................... Angiospermae (division) (G)
Hierarchy of Magnoliopsida (class)
........................ Magnoliopsida (class) (G)
Hierarchy of Rosanae (superorder)
............................ Rosanae (superorder) (G)
Hierarchy of Fagales (order)
................................ Fagales (order) (G)
Hierarchy of Fagaceae (family)
.................................... Fagaceae (family) (G)
Hierarchy of Castanea (genus)
........................................ Castanea (genus) (G)
Hierarchy of Castanea mollissima (species)
............................................ Castanea mollissima (species) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Kastanjesoort die inheems is in China. De kastanjes zijn lokaal van belang als voedsel en worden in grote hoeveelheden geëxporteerd. Wanneer men deze boom dicht bij andere soorten kastanjes plant, treedt er gemakkelijk kruisbestuiving op en ontstaan er kruisingen. Tijdens zijn evolutie heeft de soort lange tijd samengeleefd met kastanjekanker, een schimmel die zich in de schors nestelt, en heeft daardoor een goede weerstand tegen deze boomziekte ontwikkeld. De boom is er niet immuun voor, maar wanneer besmetting optreedt, is de schade voor de boom niet ernstig. De Amerikaanse kastanje heeft die weerstand echter niet, en toen kastanjekanker aan het begin van de twintigste eeuw per ongeluk vanuit Azië in Noord-Amerika werd geïntroduceerd, werd deze soort bijna uitgeroeid.  

Related concepts:
source for ....  Chinese chestnut (wood)
..................  (chestnut (wood), hardwood, ... Materials (hierarchy name)) [300012044]

Sources and Contributors:
Castanea bungeana (species)............  [VP]
...............................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
Castanea formosana (species)............  [VP]
...............................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
Castanea mollissima (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
..................................................  AAT-Ned (1994-)
..................................................  Brickell y Joyce, Enciclopedia de la poda (1997) 57
..................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
..................................................  ITIS: Integrated Taxonomic Information System online (2005-)
..................................................  Johnson, International Book of Trees (1973)
..................................................  NCBI Taxonomy Browser (2008-)
..................................................  Smithsonian Collections Search Center (2009-)
castaño chino (species)............  [VP]
.........................................  TAA database (2000-)
Chinese chestnut (species)............  [VP]
...............................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
...............................................  Johnson, International Book of Trees (1973)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Everett, De bomen (1974)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) "chestnut." Accessed 01/09/02
.......... MFA Conservation and Art Material Encyclopedia Online: CAMEO (2005-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust