The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264467
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264467

 

Record Type: concept
Community of Christ (Mormonism, Christianity, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Refers to the second largest Mormon denomination. Its headquarters are in Independence, Missouri and it had a membership of more than 200,000 people by the late 20th century. The Community of Christ came out of one of the factions that developed after Joseph Smith's death in 1844. A group of Mormons rejecting Brigham Young's leadership instead claimed that Smith's son was the rightful successor; they did not follow Young to Utah. The leaders of the denomination were descendants of the founder up until 1996. This denomination actually rejects the appellation Mormon because of the association with polygamy. Followers feel that polygamy is not in harmony with the original tenets of the church or with the teachings and practices of Smith. Many of its doctrines are similar to those of other Mormon denominations but the church can be described in general terms as more liberal and more ecumenical. For instance, the Community of Christ allows women to be ordained, rejects the practice of 'blood atonement' called for by Young, and allows the general public to attend its services.
 
Terms:
Community of Christ (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,N)
Gemeenschap van Christus (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Comunidad de Cristo (C,U,Spanish-P,D,U,U)
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (H,U,English,UF,U,N)
RLDS Church (H,U,English,UF,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Abrahamic religions
................ Abrahamic religions (G)
Hierarchy of Christianity
.................... Christianity (G)
Hierarchy of Mormonism
........................ Mormonism (G)
Hierarchy of Community of Christ
............................ Community of Christ (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar het op één na grootste mormoonse kerkgenootschap. Het heeft zijn hoofdkwartier in Independence (Missouri) in de Verenigde Staten en telde aan het eind van de 20ste eeuw meer dan 200.000 leden. De Gemeenschap van Christus is voortgekomen uit een van de facties die zijn ontstaan na de dood van Joseph Smith in 1844. Een groep mormonen die het leiderschap van Brigham Young afwees, stelde dat niet hij maar Smiths zoon de rechtmatige opvolger was; zij volgden Young niet naar Utah. De leiders van het kerkgenootschap waren tot 1996 afstammelingen van de grondlegger. De kerk wijst de aanduiding mormoons af vanwege de associatie met polygamie. De volgelingen vinden dat polygamie niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke leerstellingen van de kerk, noch met de leer en godsdienstoefeningen van Smith. Veel doctrines van de Gemeenschap van Christus lijken op die van andere mormoonse kerkgenootschappen, maar de kerk kan in het algemeen worden omschreven als liberaler en oecumenischer. Zo laat de Gemeenschap van Christus de wijding van vrouwen toe en verwerpt zij de praktijk van het 'bloedoffer' waartoe Young opriep. De diensten van de Gemeenschap zijn bovendien openbaar. 
Spanish ..... Refiere a la segunda denominación mormónica más grande. 

Sources and Contributors:
Community of Christ............  [VP Preferred]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 20 February 2012
...................................  Library of Congress Authorities online (2002-) no2001093397; accessed 20 February 2012
...................................  Religious Tolerance [online] (1995-2000) accessed 12/01
Comunidad de Cristo............  [CDBP-SNPC Preferred]
...................................  TAA database (2000-)
Gemeenschap van Christus............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints............  [VP]
.........................................................................................  Encyclopedia Britannica Online (1994-2001) accessed 12/01
RLDS Church............  [VP]
.......................  Religious Tolerance [online] (1995-2000) accessed 12/01
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (1994-2001) accessed 12/01
.......... Religious Tolerance [online] (1995-2000) accessed 12/01
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust