The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300310264
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300310264

 

Record Type: concept
Testudines (order) (Anapsida (subclass), Reptilia (class), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Members of the order of armored marine or terrestrial reptiles usually having a shell comprising a top (carapace) and a bottom (plastron) that arise from the ribs and often join one another along each side of the body, creating a rigid skeletal box, a skull without a pineal opening, and toothless jaws. Earliest examples are very ancient, dating from the Upper Triassic 215 million years ago. There are around 300 living species of turtles, terrapins, and tortoises. Some species live in and near water, although they cannot breathe or lay eggs in water.
 
Terms:
Testudines (order) (preferred,C,U,S,English-P,D,L,N)
Testudines (order) (Latin-P,D,U,N)
Testudines (orde) (Dutch-P,D,U,U)
turtles (C,U,C,English,AD,U,N)
turtle (C,U,English,AD,U,N)
Chelonia (C,U,English,UF,U,N)
Chelonia (Latin,UF,U,N)
chelonians (C,U,English,UF,U,N)  ............ common term used by veterinarians to avoid confusion among non-specialists, who may consider "turtles" to refer to land animals only
schildpadden (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Reptilia (class)
............................ Reptilia (class) (G)
Hierarchy of Anapsida (subclass)
................................ Anapsida (subclass) (G)
Hierarchy of Testudines (order)
.................................... Testudines (order) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Orde van zee- of landreptielen, gewoonlijk met een schild bestaande uit een rugschild (carapax) en een buikschild (plastron) die uit de ribben ontstaan en vaak aan de zijkanten van het lichaam aan elkaar vastzitten, waardoor een stijf skeletachtig omhulsel ontstaat. De dieren hebben geen kruinoog en geen tanden in de kaken. De eerste voorbeelden zijn zeer oud, uit het Boven-Trias, 215 miljoen jaar geleden. Er zijn ongeveer 300 levende soorten waterschildpadden, moerasschildpadden en landschildpadden. Sommige soorten leven in het water of in de buurt van water, maar kunnen onder water niet ademen of eieren leggen. 

Related concepts:
source for ....  tortoise shell
..................  (keratinous material, animal material, ... Materials (hierarchy name)) [300011837]
source for ....  turtle shell
..................  (keratinous material, animal material, ... Materials (hierarchy name)) [300417710]

Sources and Contributors:
Chelonia............  [VP]
.................  McGraw-Hill AccessScience [online] (2007-)
chelonians............  [VP]
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
schildpadden............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
Testudines (order)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 26 September 2008
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "annotated classification," accessed 14 August 2008accessed 26 September 2008
...................................  McGraw-Hill AccessScience [online] (2007-)
...................................  Natural History Museum, London (2000-)
...................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 26 September 2008
...................................  Tree of Life Web Project (1995-) accessed 14 August 2008
turtle............  [VP]
.................  Contributed as a candidate term Candidate term -- MINNHS -- 14 June 1993
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 26 September 2008
turtles............  [VP]
.................  BHA Subject Headings (1985-)
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 26 September 2008
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Wetenschappelijke mededelingen KNNV., Nummers 138-148, 1981
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Biodiversity Heritage Library (2005-) accessed 14 August 2008
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 14 August 2008
.......... McGraw-Hill AccessScience [online] (2007-) accessed 14 August 2008
.......... Natural History Museum, London (2000-) accessed 14 August 2008
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 26 September 2008
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust