The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343612
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343612

 

Record Type: concept
minuets (dances (performing arts compositions), Literary and Performing Arts Works (hierarchy name), Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Stately dances for two in moderate triple time, often taking the overall form of minuet-trio-minuet. The musical form was included in operas, Classical chamber works, and symphonies. The minuet originated in France and dominated aristocratic European ballrooms, particularly in France and England, from ca. 1650 to ca. 1750; over time, the dances became increasingly complex and stylized. Reputedly derived from the French folk dance "branle de Poitou." Some forms of the dance acquired more specific names, notably the "minuet de la cour." The court minuet used smaller steps and became slower and increasingly etiquette-laden and spectacular. It was especially popular at the court of Louis XIV of France.
 
Terms:
minuets (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,PN)
minuet (C,U,English,D,U,SN)
menuet (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.V

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Literary and Performing Arts Works (hierarchy name)
........ Literary and Performing Arts Works (hierarchy name) (G)
Hierarchy of dances (performing arts compositions)
............ dances (performing arts compositions) (G)
Hierarchy of minuets
................ minuets (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Een type statige dans voor twee personen in een driedelige maatsoort, vaak met de algemene vorm menuet-trio-menuet. De muzikale vorm werd gebruikt in opera's, klassieke kamermuziek en symfonie├źn. Het menuet ontstond in Frankrijk en domineerde tussen ca. 1650 en ca. 1750 de aristocratische Europese balzalen, met name in Frankrijk en Engeland. In de loop der tijd werd het steeds complexer en gestileerder. Het zou zijn afgeleid van de Franse volksdans 'branle de Poitou'. Sommige vormen van de dans kregen meer specifieke benamingen, zoals het 'minuet de la cour'. Dit hofmenuet bestond uit kleinere stappen en werd trager, waarbij etiquette en opvallende uiterlijke vormen steeds belangrijker werden. Het was vooral populair aan het hof van Lodewijk XIV van Frankrijk. 

Sources and Contributors:
menuet............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
minuet............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 26 October 2010
.................  Random House Unabridged Dictionary (1993)
.................  Webster's Third New International Dictionary (2002)
minuets............  [VP Preferred]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.................  Kassing, History of Dance (2007)
.................  Library of Congress Authorities online (2002-) sh 85085888
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 26 October 2010
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Engels-Nederlands
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) 26 October 2010
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 26 October 2010
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust