The Getty Research Institute
Research Home Tools Cutural Objects Names Authority Full Record Display
Cultural Objects Names Authority  Cultural Objects Names Authority® Full Record Display
New Search Previous Page Help
ID: 700001886
Page link: http://vocab.getty.edu/page/cona/700001886
Record Type: Movable Work
Images: 1 2
Officieren en andere schutters van wijk II in Amsterdam onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ‘Nachtwacht’ (easel painting (painting by form); Rembrandt Harmensz. van Rijn (Leiden 1606-07-15 - Amsterdam ...; 1642; Rijksmuseum (Amsterdam, North Holland, Netherlands); SK-C-5; RM001.collect.5216)
Note: Rembrandt’s largest, most famous canvas was made for the Arquebusiers guild hall. This was one of several halls of Amsterdam’s civic guard, the city’s militia and police. Rembrandt was the first to paint figures in a group portrait actually doing something: Rembrandt was praised in 1678 by Samuel van Hoogstraten on the grounds that the artist had made it into a ‘history’ instead of a mere group portrait. The captain, dressed in black, is telling his lieutenant to start the company marching. The guardsmen are getting into formation. Rembrandt used the light to focus on particular details, like the captain’s gesturing hand and the young girl in the foreground. She was the company mascot.
Titles:
Officieren en andere schutters van wijk II in Amsterdam onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ‘Nachtwacht’ (preferred,C,U,RP,Dutch-P,U,U)
Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht' (C,U,Dutch,U,U)
Officers and other civic guardsmen of District II of Amsterdam, under the command of Captain Frans Banninck Cocq and Lieutenant Willem van Ruytenburch, known as the ‘Night Watch’ (C,U,TR,English,U,U)
The company of Captain Frans Banning Cocq and Lieutenant Willem van Ruytenburch, known as 'The nightwatch' (C,U,DE,English,U,U)
Nachtwacht (C,U,PO,Dutch,U,U)
Night Watch (C,U,PO,English-P,U,U)
Nightwatch (C,U,PO,English,U,U)
La ronda de noche (C,U,PO,Spanish-P,U,U)
La Ronde de nuit (C,U,PO,French,U,U)
Ronda di notte (C,U,PO,Italian,U,U)
夜巡 (C,U,PO,Chinese-P,U,U)
Catalog Level: item
Work Types:
easel painting (painting by form) [300177435] (preferred)
..... (Objects Facet, Visual and Verbal Communication (hierarchy name), Visual Works (hierarchy name), visual works (works), <visual works by material or technique>, paintings (visual works), <paintings by form>)
portrait [300015637]
..... (Objects Facet, Visual and Verbal Communication (hierarchy name), Visual Works (hierarchy name), visual works (works), <visual works by subject type>)

Classifications:
paintings (preferred)

Creation Date: 1642

Creator Display:
Rembrandt Harmensz. van Rijn (Leiden 1606-07-15 - Amsterdam 1669-10-08) [preferred,VP]
painter Rembrandt van Rijn (Dutch painter, printmaker, 1606-1669) [500011051]
Locations:
Current: Rijksmuseum (Amsterdam, North Holland, Netherlands) [500246547] Corporate Bodies (Corp. Body)
Repository Numbers: SK-C-5; RM001.collect.5216
Credit Line: Bruikleen van de gemeente Amsterdam..
Display Materials: oil on canvas
oil paint (paint) [300015050]
.......(Materials Facet, Materials (hierarchy name), materials (substances), <materials by function>, coating (material), <coating by form>, paint (coating), <paint by composition or origin>)
canvas (textile material) [300014078]
.......(Materials Facet, Materials (hierarchy name), materials (substances), <materials by form>, <materials by physical form>, <fiber and fiber by product>, <fiber by product>, textile materials, <textile materials by process or technique>)

Dimensions: 379.5 x 453.5 cm
General Subject:
portraits (preferred)
human figures
military

Specific Subjects:
military officers [300236210]
.....(Agents Facet, People (hierarchy name), people (agents), <people by occupation>, <people in military occupations>) (AAT)
group portrait [300124525]
.....(Objects Facet, Visual and Verbal Communication (hierarchy name), Visual Works (hierarchy name), visual works (works), <visual works by subject type>, portraits) (AAT)
Cocq, Frans Banning (Dutch militiaman, 1605-1655) [500354696]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Capiteijn Willem van Ruijtenburch van Vlaerdingen (Dutch militiaman, ca. 1600-1652) [500354749]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Cornelisen, Jan Visscher (Dutch militiaman, ca. 1610-ca. 1650) [500354750]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Kemp, Rombout (Dutch militiaman, ca. 1597-ca. 1653) [500354753]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Engelen, Reijnier (Dutch militiaman, 1588-1651) [500354754]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Barent Harmansen (Dutch militiaman, 1589-ca. 1661) [500354755]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Jan Adriaensen Keyser (Dutch militiaman, ca. 1594-ca. 1664) [500354756]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Elbert Willemsen (Dutch militiaman, 1589-ca. 1644) [500354767]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Jan Clasen Leydeckers (Dutch militiaman, ca.1597-ca. 1640) [500354768]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Jan Ockersen (military officer, 1599-1652) [500354757]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Jan Pietersen Bronchorst (military officer, 1587-after 1666) [500354758]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Harman Iacobsen Wormskerck (Dutch militiaman, 1590-ca. 1653) [500354759]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Jacob Dircksen de Roy (Dutch merchant and militiaman, 1601-1659) [500354760]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Heede, Jan van der (Dutch militiaman, 1610- ca. 1655) [500354761]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Schellingwou, Walich (Dutch burgher, 1621/1622-1681) [500083070]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Brugman, Jan (Dutch militiaman, ca. 1614-1652) [500354763]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Claes van Cruysbergen (Dutch militiaman, ca. 1613-ca. 1663) [500354764]
.....(Non-Artists) (ULAN)
Paulus Schoonhoven (Dutch merchant and militiaman, 1595-1679) [500354765]
.....(Non-Artists) (ULAN)

Copyright: Public domain
Provenance: bruikleen 1808
Inscriptions: signatuur en datum Rembrandt f 1642; inscriptie Frans Banning Cocq, heer van purmerlant en Ilpendam, Capiteijn Willem van Ruijtenburch van Vlaerdingen, heer van Vlaerdingen, Lu[ij]tenant, Jan Visscher Cornelisen Vaendrich, Rombout Kemp Sergeant, Reijnier Engelen Sergeant, Barent Harmansen, Jan Adriaensen Keyser, Elbert Willemsen, Jan Clasen Leydeckers, Jan Ockersen, Jan Pietersen bronchorst, Harman Iacobsen wormskerck, Jacob Dircksen de Roy, Jan vander heede, Walich Schellingwou, Jan brugman, Claes van Cruysbergen, Paulus Schoonhoven
List/Hierarchical Position:
..... Movable Works
Additional Notes:
Dutch ..... Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van purmerlant en Ilpendam, Capiteijn Willem van Ruijtenburch van Vlaerdingen, heer van Vlaerdingen, Lu[ij]tenant, Jan Visscher Cornelisen Vaendrich, Rombout Kemp Sergeant, Reijnier Engelen Sergeant, Barent Harmansen, Jan Adriaensen Keyser, Elbert Willemsen, Jan Clasen Leydeckers, Jan Ockersen, Jan Pietersen bronchorst, Harman Iacobsen wormskerck, Jacob Dircksen de Roy, Jan vander heede, Walich Schellingwou, Jan brugman, Claes van Cruysbergen, Paulus Schoonhoven. De schutters zijn gewapend met lansen, musketten en hellebaarden. Rechts de tamboer met een grote trommel. Tussen de soldaten links staat een meisje met een dode kip om haar middel, rechts een blaffende hond. Linksboven de vaandrig met de uitgestoken vaandel.
Sources and Contributors:
Officieren en andere schutters van wijk II in Amsterdam onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ‘Nachtwacht’........ [VP,Rijksmuseum]
........ Rijksmuseum XML files (2012)
Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'........ [VP]
........ Rijksmuseum XML files (2012)
Officers and other civic guardsmen of District II of Amsterdam, under the command of Captain Frans Banninck Cocq and Lieutenant Willem van Ruytenburch, known as the ‘Night Watch’........ [VP]
........ Rijksmuseum XML files (2012)
The company of Captain Frans Banning Cocq and Lieutenant Willem van Ruytenburch, known as 'The nightwatch'........ [VP]
........ Rijksmuseum XML files (2012)
Nachtwacht........ [VP]
........ Rijksmuseum [online] (2000-)
Night Watch........ [VP]
........ Rijksmuseum [online] (2000-) accessed 29 August 2012
........ Grove Art Online (2008-)
Nightwatch........ [VP]
........ Haverkamp-Begemann, Rembrandt: The Nightwatch (1982)
La ronda de noche........ [VP]
........ Orozco-Abarca, Le tableau vivant: La ronda de noche (2016) title
La Ronde de nuit........ [VP]
........ Mizuno, Nerval, la peinture flamande et hollandaise (2002)
Ronda di notte........ [VP]
........ van Rijn, L'opera pittorica completa di Rembrandt (1969)
夜巡........ [VP]
........ Chi-Chang Hsieh, Oil Painting Materials Impacting Forms and Painting Skills (2015) 11
Subject: ....... [VP]
....................... Rijksmuseum [online] (2000-) accessed 29 August 2012
....................... Rijksmuseum XML files (2012)
Note:
English ..... [VP]
..... Rijksmuseum [online] (2000-)
..... Grove Art Online (2008-)
..... Haverkamp-Begemann, Rembrandt: The Nightwatch (1982)
Dutch ..... [VP]
..... Rijksmuseum [online] (2000-) http://www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-C-5/officieren-en-andere-schutters-van-wijk-ii-in; accessed 29 August 2012
New Search

Back to Top
The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust