The J. Paul Getty Museum

Susanna and the Elders

Object Details

Title:

Susanna and the Elders

Artist/Maker:

Francis van Bossuit (Flemish, 1635 - 1692)

Culture:

Flemish

Place:

Amsterdam, Netherlands (Place Created)

Date:

about 1690

Medium:

Ivory, with carved and gilded wood frame

Object Number:

2011.12

Dimensions:

26 × 15.9 cm (10 1/4 × 6 1/4 in.)

See more

See less

Object Description

This carved ivory relief depicts the biblical story of Susanna and the Elders. After bathing alone in a garden, the beautiful young Susanna struggles against two lustful men. One man clutches at her elbow and drapery, while she pushes against his wrist. The other man digs his fingers into the flesh of her upper arm as she raises it above her head in dismay.

The relief is carved from a single piece of ivory tusk and demonstrates the virtuosic carving skills of the artist Francis van Bossuit. The undercutting of the branches and leaves in high relief at the top shows particular technical daring. The high polish of her skin appears even more delicate and pristine against the disheveled hair and beards of the leering old men and the rough textures of the tree trunk and background landscape.

Made of a rare and expensive material, this object was created as one of new genre of small-scale collectable reliefs he created for private collectors. The work was owned by Dutch collector, Petronella de la Court, who, together with her husband, Adam Oortmans, owned about ten other ivories by the same artist. Oortmans may have learned ivory carving under the sculptor.

Provenance
Provenance
about 1690 - 1707

Petronella de la Court, 1625 - 1707 (Amsterdam, The Netherlands) [sold, De la Court Collection, Oude Heeren Logement, by Kornelia de Wit, Amsterdam, October 20-21, 1707]

- 1745

Count Jan Hendrik Wassenaar van Obdam, 1683 - 1745 (The Hague, The Netherlands), by inheritance to his brother, Unico Wilhelm van Wassenaar, 1745.

1745 - 1766

Unico Wilhelm van Wassenaar van Obdam, 1692 - 1766 [sold, Wassenaar Collection, Oude Zyds Heeren Logement, by Arnoldus Dankmeyer, Amsterdam, lot 9, to Jan Bisschop]

1769 - 1771

Jan Bisschop, 1680 - March 5, 1771 (Rotterdam, The Netherlands) [sold, Bisschop Collection, by Laurens Constant en Zoon, Rotterdam, July 15, 1771, lot 177, to Pieter Locquet]

1771 - 1783

Pieter Locquet, died 1781? (probably Amsterdam, The Netherlands) [sold, Locquet Collection, Oude Zyds Heeren Logement, by Arnoldus Dankmeyer en Zoon, Amsterdam, September 22, 1783, lot 46, to John Hope]

1783 - 1784

John Hope, 1737 - 1784, by inheritance to his wife, Philippina Barbara Hope-van der Hoeven, 1784.

1784 - 1789

Philippina Barbara Hope-van der Hoeven, 1738 - 1790, by inheritance to her son, Thomas Hope, 1789.

1789 -

Thomas Hope, English, born Netherlands, 1769 - 1831 (Amsterdam, The Netherlands; possibly sold before 1795 when Thomas Hope moved to London, England.)

- 1953

Private Collection [sold, Hôtel Drouot, Paris, February 19, 1953, lot 318]

- 2008

Private Collection [sold, Gros & Delettrez, Hôtel Drouot, Paris, June 18, 2008, lot 181, to Daniel Katz]

2008 - 2011

Daniel Katz Ltd., sold to the J. Paul Getty Museum, 2011.

Bibliography
Bibliography

Kornelia de Wit, Amsterdam. Catalogus van een Partye Uitmuntende Schoone Rariteiten, een Kabinet van Root Koninks Hout, op een voet van 't zelve met 43 Laden, daar van eenige met cierlyke Compartementen, en Zyde Matraslies zyn Getsoffeert, waar in Uytstekende Schoone Hoornen, Schelpen, veele zeldzaame Zeegewassen, Agaate Koppen, Hegten, Boomsteenen, Cornalynen, Onix, Jaspis, en ander Edel Gesteente, nevens Paarlemoeren, Swart Japans Verlakt Werk, diverse Portretten, uyt Oliesteen en Ebbenhout Gesneeden, met andere Rariteiten meer: als ook van Ivoore, Palmhoute, en Geboetzeerde Beelden, waar onder 11 Stuks (zoo Beelden als Historien) die uit Ivoor zeer Konstig Gehouden zyn, van den Vermaarden Francis van Bossu, diergelyk nooit gezien: dit alles in meer dan 50 Jaaren by een vergadert, en nagelaten by Petronella Dela Court, wed: wylen Adam Oortmans, in zyn leeven Brouwer in de Swaan. October 20-21, 1707, p. 19.

Pool, Mattys. Cabinet de l'art de schulpture, par le fameux sculpteur Francis van Bossuit, executé en yvoire ou ebauche en terre / Beeld-Snyders, Kunst-Kabinet, door den Vermaarden Beeldsnyder Francis van Bossuit, in Yvoor gesneeden en geboetseert / Statue's or Art's Cabinet, Containing the Ivory Works of That Famous Statuary Francis van Bossuit (Amsterdam: Mattys Pool, 1727), unpaginated, fig. 11.

Arnoldus Dankmeyer, Amsterdam. Catalogus van de Wydvermaarde en Alom Bekende Kabinetten met Rariteiten en Kostbaarheeden, Bestaande in een Overheerlyk Kabinet van de Alleroudste Blaauwe en Gecouleurde, zoo Japanse als Chineese Porcelynen, waar onder veele van de Eerste Claffe met de bruine rand, Gelyk ook ongemeene dito Lakwerken, in de goude gewerkt en gesalvocaat; keurlyk Speksteen en Porcelyn Beeldwerk, en verdere Oost-Indische Zee Zaamheeden. Mitsgaders een uitmuntende Verzameling van zeerkonstige Schilderyen, [...] Alles in veele Jaaren met keurige kennisse byeen vergaderd en nagelaten by Wylen den Hoog Edele Gebooren Heer Jan Hendrik, Graave en Baanderheere van en tot Wassenaar en Zuydwyk, Heere van Obdam, Hensbroek, Spierdyk, Lage, Keernhem &c. &c. &c. in zyn Hoog Edele Geboore Leeven, beschreeven in de Order van de Ridderschap van Holland, President van Gecommitteerde Raden, Curator van 's Lands Universiteit, Stadhouder van de Leene, Groot Zegelbewaarder van Holland, Ridder van de Order van St. Jan van Jersalem &c. &c. &c. October 25, 1769, pp. 90-91, lot 9.

Arnoldus Dankmeyer, Amsterdam. Catalogue du celebre & très renommé cabinet de curiosités precieuses et de raretés, consistant en une superb collectión de porcelaines, des plus anciennes, tant bleues, que peintes, foit du Japan ou de là Chine; parmi les differentes Pieces, qui la composent, il y en a avec des bords bruns de la premiere Classe. Des Ouvrages de Laque, tant du Japon que de la Chine, travaillés la plupart à fond d'or, des Statues de Porcelaine, & d'autres pierres precieuses, ainsi que plusieurs autres raretés. Une magnifiquà collection de tableaux [...] Le tout tassemble avec grande connoissance & gout en plusieurs annàes, & delaissé par feu Messire Jean Henri, Comte & Seigneur Banneret de Wassenaar, et Sluidwyk, Seigneur et d'Obdam. October 25, 1769, p. 80, lot 9.

Constant, Rotterdam. Catalogus van Beroemde Kostbaarheden, Nagelaten door den Heere Jan Bisschop; Zynde eene Overheerlyke Verzameling van Oude Japansche, Chineesche en Saxische Porceleinen; Japansche Verlakte Werken, en Uitmuntende Zeldsaamheden; Bestaande in Kleinoodien, Vreemde Gesteentens, Goud- en Zilver Draadwerk; Gedreven en Gebeitelde Konststukken, Zilver-, Yvoor-, Hout- en ander Beeldwerk; en eenige Gesneden en Gestipte Glazen; Wyders van een Aanzienlyke Party Gemaakt Zilverwerk. July 15, 1771, p. 87, lot 177.

Arnoldus Dankmeyer, Amsterdam. Catalogus van Zeer Fraaye Rariteyten, Bestaande in Stand- en Borst-Beelden, Groepen, Vaazen, Basrelieven en Ornamenten in Marmer, Albast, Metaal, Yvoor, Hout en Aarde, door M. Angelo; J. de Bollogne, van Beeveren, Cressant, A. Durer, F. Quinoy, Francis, Vinkenbrink enz. Kostbaare Japansche en Chineesche, Oostindische Beelden, Beeldwerken, Figuuren, Rariteiten en Zeldzaamheedens, in Yvoor, Parlemoer, Schildpad, Speksteen enz. En Laatstelyk Kunst-Kassen met Spiegel-Glaasen. Alles in Veele Jaaren byeen Verzamelt en Nagelaaten door den Wel Edele Heer Pieter Locquet.September 22, 1783, p. 11, lot 46.

Niemeijer, J. W. "De Kunstverzameling van John Hope." Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 32, special no. Verzamelen in Nederland (1981), p. 211, no. 386.

Scholten, Frits. "Een Ijvore Mars van Francis, de Beeldsnijder Van Bossuit en de Familie De la Court." Bulletin van het Rijksmuseum 47, No. 1 (1999), p. 42n40.

Gros & Delettrez, Hôtel Drouot, Paris. Photographies, tableaux, mobilier, et objets d'art. June 18, 2008, pp. 60-61, 70-71, lot 181, ill., back cover ill.

Warren, Jeremy. "Bathsheba and Susanna: Two Ivory Reliefs by Francis van Bossuit." In Barocke Kunststückh: Festschrift für Christian Theuerkauff / Sculpture Studies in Honour of Christian Theuerkauff. Rigine Marth and Marjorie Trusted, eds. (Munich: Hirmer Verlag, 2011), pp. 66, 69-72, fig. 4.

Schmidt, Eike. Francis van Bossuit. The Third Dimension (Munich: Hans Michel Print GmbH, 2014), pp. 9, 16, 19, figs. 4, 13, 16.

The J. Paul Getty Museum Handbook of the Collections. 8th ed. (Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2015), p. 261, ill.